UKE

Bieżąca informacja na temat regulacji rynku komunikacji elektronicznej w Polsce. Dokumentacja zakończonych postępowań konsultacyjnych.

Miejsca godne uwagi

Poniżej znajdą Państwo odsyłącze do stron zawierających pożyteczne infornacje dotyczące wybranych  aspektów rozwoju ICT w Polsce i na świecie … i nie tylko.

IMS Forum / NGN Forum

Informacje dotyczące stanu rozwoju NGN i IMS.

UE—społeczeństwo informacyjne

Portal tematyczny Komisji Europejskiej o działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wiele interesujących raportów i informacji bieżących.

CELTIC

Inicjatywa europejskiego programu badawczo-rozwojowego ICT w obszarze telekomunikacji.

PIIT

Witryna Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Wikipedia

Zajrzyj, skorzystaj … i pomyśl, że też możesz wnieść swój wkład ….

Kontakt:

Tel. 0-602 210799

E-mail: marek@sredniawa.eu