Dr inż. Marek Średniawa

Doradztwo ICT— (strona w budowie)

Firma Średniawa Consulting oferuje usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianych technicznych, biznesowych i prawnych  aspektów komunikacji elektronicznej oraz zagadnień dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W ramach prowadzonej od 2001 roku działalności firma zrealizowała wiele projektów, głównie dla operatorów, usługodawców i innych firm z sektora ICT, a także dla instytucji finansowych oraz firm konsultingowych i szkoleniowych.